CE Markering

CE Markering

Deco Coating Industrie B.V. ontwikkelt en produceert o.a. producten voor beton. Deze producten voldoen aan de geharmoniseerde norm NEN-EN 1504. Deze norm beschrijft de eisen aan de prestaties en de productiecontrole van producten die toegepast worden ter bescherming en reparatie van beton. Europese fabrikanten zijn verplicht aan deze norm te voldoen. Op deze pagina kunt u het bijhorende certificaat downloaden.

Open hier het certificaat van de CE markering.